Salánki Edina gyógypedagógus

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos terapeutaként, továbbá látássérültek és mozgássérültek pedagógiája szakos tanáraként végeztem. A Kodolányi János Főiskola Inkluzív Nevelés Tanára MA képzésén mesterképzést szereztem, majd szakvizsgáztam.

Pályám kezdetén a Vakok Általános Iskolájában halmozottan sérült gyermekek fejlesztésével foglalkoztam. Három évet töltöttem ezen a tagozaton, ahol elsajátíthattam, alkalmazhattam a látásnevelés és az augmentatív, alternatív kommunikáció módszereit, eszközeit.

Jelenleg több óvodában foglalkozom hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási és magatartási problémákkal küzdő gyermekekkel.

Az évek tapasztalatai, a tanfolyamokon való részvételek és a szakkönyvek olvasása megerősítettek abban, hogy a mentális teljesítményt a mozgás fejlesztése, és az érzelmi blokkok feltárása, azaz a stresszoldás nagymértékben pozitívan befolyásolják. Ezek motiváltak arra, hogy elvégezzem például az Alapozó Terápia képzést 2011-ben vagy a One Brain I.-IV. kineziológiai módszert 2016-ban.

Feladatom az V. kerületi Segítő Kezeknél:

  • sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése
  • óvodás gyermekek mozgásának és kognitív képességének felmérése, szűrése, fejlesztő foglalkozások tartása
  • óvodáskorú gyerekeknek Mozgásfejlesztő csoportfoglalkozás vezetése

Ez a pszichomotoros mozgásfejlesztés az idegrendszer érésére hat a fejlődéstani nagymozgásokon, rugalmasságon, egyensúlyon keresztül. Ezen feladatsorokhoz társulnak még idői-, téri tájékozódást (jobb-bal), emlékezetet, beszédészlelést, beszédértést, testsémát, ritmust, szemmozgást fejlesztő gyakorlatok is.

Edina által tartott foglalkozások: Alapozó torna iskolásoknak, Alapozó-fejlesztő foglalkozás iskolásoknak