Kárpáti Katalin – gyógypedagógus

karpati-kati

Oligofrénpedagógiaés pszichopedagógiaszakos gyógypedagógus vagyok. Pályám kezdeti szakaszában értelmi fogyatékos, óvodás korú gyermekekkel foglalkoztam. Meggyőződésem ma is, az akkor szerzett felismerés, hogy gyógypedagógusként elsőrendű feladatom az alapkészségek kialakítása mellett, az egyéni képességekhez mért legmagasabb szintű önkiszolgálás, szocializáció és kommunikáció megtanítása, mert csak ezen képességek megléte esetén lehet sikeres és eredményes a közösségbe való beilleszkedés.

Posztgraduális képzéseken bővítettem tovább ismereteimet. Többek között – akkori nevén – a Testnevelési Egyetemen gyógytestnevelés alapismereteit, a Gyógypedagógiai Továbbképző Központban diszlexia, diszgráfia fejlesztésének lehetőségeit tanultam. Az ELTE PPK karán fejlesztő pedagógusi végzettséget, a Kodolányi János Főiskolán, az inkluzív nevelés okleveles tanára képesítést szereztem meg. Az ELTE PPK karán pedagógiai pszichológia témakörében szakvizsgáztam.

Alkalmam volt megtanulni Dr. Katona Ferenc professzor úr neurológiai alapokon nyugvó korai fejlesztő módszerét és gyakorlatát, szintén a Gyógypedagógiai Továbbképző Központ által. Ennek hatására a legkisebb korosztály felé fordultam és közel 25 éven át korai fejlesztő gyógypedagógus voltam. Ezzel együtt, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola hallgatóinak szakmai gyakorlatát is vezettem. Feladatom volt az idegrendszer működésének összehangolása, a fejlődésbeli elmaradások, funkciózavarok kiküszöbölése, életkori sajátosságokat figyelembe vevő, játékos formában.

Jelenleg az Óbudai Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben utazó gyógypedagógusként dolgozom. A váltáshoz az intézményben tapasztalható holisztikus szemléletű pedagógia vezetett. Feladatom az sajátos nevelési igényű, óvodás korú gyermekek integrált nevelésének elősegítése, terápiás fejlesztő tevékenységekkel és differenciált, csoportos foglalkozásokkal, többségi keretek között. Feladatom része a segítő szakmák képviselőivel és a szülőkkel való széleskörű együttműködés is.

A Segítő Kezek csapatához 2016-ban csatlakoztam. Kora gyermekkori, komplex, mozgásos játékokba illesztett prevenciós foglalkozásokat vezetek. Célunk, hogy megóvhassuk gyermekünket az esetlegesen előforduló későbbi tanulási vagy magatartási nehézségektől. A programban lehetőség nyílik szórakoztató, a fejlődés útját bejáró, figyelmet, kommunikációt fejlesztő játékokra, valamint a fejlődési lemaradások korrigálására és tanácsadásra is.

Kati által tartott foglalkozás: Ficánkoló