Ficánkoló

A játékos, komplex fejlesztő foglalkozás célja, hogy a Budapest V. kerületében élő kisgyermekeknek, a lehető legkorábbi életszakaszban, szakszerű, magas színvonalú és térítésmentes fejlődést biztosítsunk. A foglalkozásokra minden családot szeretettel várunk, akik úgy érzik, hogy gyermekük harmonikus fejlődése érdekében szakember segítségére van szükségük.

A foglalkozás során mozgunk, ritmizálunk, keresünk, kutatunk építünk!

Kislétszámú, 3-4, max. 5 fős csoportokat szervezünk, azért, hogy a kicsikre minél több egyéni figyelem jusson és nekik is lehetőségük legyen az együttjátszásra, az eszközök érdeklődésük szerinti használatára.

A csoportok nem életkor szerint alakulnak, mert minden kisgyermek más és más ütemben fejlődik. Vannak, akinek a mozgásfejlődése sietősebb és már akár egy éves kor előtt is elindulnak felfedező útjukra. De vannak, akik megfontoltabbak, inkább szemlélődnek, vizsgálódnak még egy kicsit, indulás előtt.

A mozgásállapot szerint a következőképp alakulnak a szerdai csoportok:

  • 9:00-9:50 Sétáló csoport – különböző felszínű, tapintású eszközökkel játszunk a harmonikus mozgásért, a láb boltozatának erősítéséért
  • 10:00-10:50 Kúszó-mászó csoport – érzékszerveinket hívjuk segítségül a mozgásfejlődéséhez
  • 11.00-11.50 Forgolódó csoport – a legkisebbeknek Forgolódó csoport indul
  • 12:00-12:50 Egyéni tanácsadás – gyógypedagógiai tanácsadás, egyéni felmérés, bejelentkezés és igény szerint.

A mozgásállapot szerint a következőképp alakulnak a pénteki csoportok:

  • 9:00-9:50 Sétálgató csoport – különböző felszínű, tapintású eszközökkel játszunk a harmonikus mozgásért, a láb boltozatának erősítéséért
  • 10:00-10:50 Lépegető csoport – ritmizálunk, mondókázunk, akadályokat legyőzünk
  • 11:00-11:50 Ugrándozó csoport – A játéknak most is vezető szerepe van, de az egyszerű szabályjátékok segítségével már a mozgáskoordináció  és a figyelem fejlődése mellett a szóbeli kifejezőkészség és a társakkal való együttműködés is hangsúlyos szerepet kap. Az “ugrándozó” csoport  már az óvodai beilleszkedést is segíti a tervezett játékok által.
  • 12:00-12:50 Egyéni tanácsadás – gyógypedagógiai tanácsadás, egyéni felmérés, bejelentkezés és igény szerint.

A csoportos programokon a gyermekek örömére sokat mondókázunk, ritmizálunk, hogy közben fejlődjön észlelésük, figyelmük, emlékezetük. A mondókák mozgássorokkal egészülnek ki. Általa koordináltabbá válik a mozgás, fejlődik a térérzékelés képessége és a testtudat, testismeret is. A ritmizálás a kommunikációt, a beszédfejlődést is segíti. A magyar nyelv a ritmuson alapszik, ezért ha jól tudunk ritmizálni, könnyebben elsajátíthatóvá válik a grammatikailag helyes beszéd, és később az írás, olvas tanulása is.

Az életkori sajátosságokat és egyéni képességeket figyelembe véve sok, sok mozgást ügyesítő, okosító játékot végzünk majd, ismét lehetőséget teremtve a fejlődésre. Az egyensúlyi helyzetek tapasztalása, a különböző akadályok leküzdése akaraterőt, kitartást, önbizalmat erősítő tevékenység.  Biztonságos és fejlődést segítő eszközökön próbálkozhatnak a kicsik, természetesen irányítással, és ha szükséges segítséggel. közben erősödik a kitartásuk és a problémamegoldó képességük is. De fejlődik a mozgásos játékok által a szocializáció, a kommunikáció képessége is, miközben a gyermekek felismerik saját lehetőségeiket, sikereiket és ezáltal önbizalma is erősödik.

A játékok során lehetőség nyílik az elmaradt vagy elrövidült mozgásfejlődési lépések megtanulására, gyakorlására is.

A nagymozgásos játékok vége felé – levezetésképpen – gondolkodtató, kézügyességet fejlesztő tevékenységre kapnak lehetőséget a Ficánkolók.

Foglalkozás vezető: Kárpáti Katalin
Időpont:
szerdán 9:00-13:00 és pénteken 9:00-13:00
Korosztály: 0-3 éves gyermekek és szüleik

A foglalkozás kizárólag V. kerületi lakosok számára látogatható és ingyenes!

Minden foglalkozásunkhoz online bejelentkezés szükséges!

Ha még nem jártál nálunk:
Kérjük, hogy az első alkalom előtt regisztrálj be az online regisztrációs rendszeren keresztül, aktiváld regisztrációd lakcímkártyád bemutatásával recepciónkon, majd jelentkezz be az Órarendben az egyes alkalmakra is.

Ha már rendelkezel aktív regisztrációval:
Jelentkezz be hétről hétre az egyes programokra az Órarendben!