Ficánkoló

A játékos, komplex fejlesztő foglalkozás célja, hogy a Budapest V. kerületében élő 1-3 éves korú kisgyermekeknek, a lehető legkorábbi életszakaszban, szakszerű, magas színvonalú és térítésmentes fejlődést biztosítsunk. A foglalkozásokra minden V. kerületi érdeklődő családot szeretettel várunk, akik úgy érzik, hogy gyermekük harmonikus fejlődése érdekében szakember segítségére van szükségük.

A foglalkozás során mozgunk, ritmizálunk, keresünk, kutatunk építünk!

Kislétszámú, 3-4, max. 5 fős csoportokat szervezünk, azért, hogy a kicsikre minél több egyéni figyelem jusson és nekik is lehetőségük legyen az együttjátszásra, az eszközök érdeklődésük szerinti használatára.

A csoportok nem életkor szerint alakulnak, mert minden kisgyermek más és más ütemben fejlődik. Vannak, akinek a mozgásfejlődése sietősebb és már akár egy éves kor előtt is elindulnak felfedező útjukra. De vannak, akik megfontoltabbak, inkább szemlélődnek, vizsgálódnak még egy kicsit, indulás előtt.

Ezért a meglévő mozgásállapot szerint a következőképp alakulnak a keddi csoportok:

  • 8.30 kor indul a kúszó – mászó csoport. Ők még nem járnak önállóan, de a talajon ügyesen közlekednek.
  • 9.30 kor a sétálgató csoport, ahová azokat a gyermekeket várunk, akik már önállóan tudnak rövid távokat biztonsággal megtenni, egyensúlyi helyzetüket közben megtartani.
  • 10.30 kor a szaladgáló csoportba várjuk azokat a gyerekeket, akik már teljes biztonsággal és önállóan járnak, 1-2 lépcsőfokra fellépnek, esetleg akadályokat is átlépnek.
  • 11.30 kor a legkisebbeknek a forgolódó csoport indul.
  • 12.30 kor gyógypedagógiai tanácsadás, egyéni felmérés kezdődik, bejelentkezés és igény szerint.

A csoportos programokon a gyermekek örömére sokat mondókázunk, ritmizálunk, hogy közben fejlődjön észlelésük, figyelmük, emlékezetük. A mondókák mozgássorokkal egészülnek ki. Általa koordináltabbá válik a mozgás, fejlődik a térérzékelés képessége és a testtudat, testismeret is. A ritmizálás a kommunikációt, a beszédfejlődést is segíti. A magyar nyelv a ritmuson alapszik, ezért ha jól tudunk ritmizálni, könnyebben elsajátíthatóvá válik a grammatikailag helyes beszéd, és később az írás,olvas tanulása is.

Az életkori sajátosságokat és egyéni képességeket figyelembe véve sok, sok mozgást ügyesítő, okosító játékot végzünk majd, ismét lehetőséget teremtve a fejlődésre. Az egyensúlyi helyzetek tapasztalása, a különböző akadályok leküzdése akaraterőt, kitartást, önbizalmat erősítő tevékenység.  Biztonságos és fejlődést segítő eszközökön próbálkozhatnak a kicsik, természetesen irányítással, és ha szükséges segítséggel. közben erősödik a kitartásuk és a problémamegoldó képességük is. De fejlődik a mozgásos játékok által a szocializáció, a kommunikáció képessége is, miközben a gyermekek felismerik saját lehetőségeiket, sikereiket és ezáltal önbizalma is erősödik.

A játékok során lehetőség nyílik az elmaradt vagy elrövidült mozgásfejlődési lépések megtanulására, gyakorlására is.

A nagymozgásos játékok vége felé – levezetésképpen – gondolkodtató, kézügyességet fejlesztő tevékenységre kapnak lehetőséget a Ficánkolók.

Sok szeretettel várja az érdeklődőket keddenként Kárpári Katalin, gyógypedagógus.

A szolgáltatás kizárólag V. kerületi lakosok számára elérhető, regisztráció szükséges! Jelentkezés: poich.magdolna@segitokezek.com, +36 30 727 7893