Kőszegi Rita – csecsemő- és kisgyermeknevelő, Meseerdő koordinátor

2015-ben végeztem az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar csecsemő- és kisgyermeknevelő szakán. Tanulmányaim befejezése után négy évig bölcsődei kisgyermeknevelőként, 0-3 éves korú gyermekek napközbeni gondozásával, nevelésével foglalkoztam. Munkám során tapasztalatot szereztem sajátos nevelési igényű és különleges figyelmet igénylő gyermekek ellátásában, illetve többféle nevelési elvet sajátíthattam el a bölcsődébe járó különböző nemzetiségű családoknak köszönhetően.

Többéves bölcsődei szakmai gyakorlatom során megértettem, és azóta is szem előtt tartom, hogy az első három év különösen meghatározó a gyerekek fejlődésében, amit mindennapjainkban igyekszem játéktevékenységbe ágyazva segíteni, miközben szeretetteljes, támogató és nyugodt légkört teremtek a csoportban.

A Meseerdő időszakos gyermekfelügyelet csapatához 2019 novemberében csatlakoztam. Tudásom bővítése érdekében további tanulmányaimat folytatom az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar gyógypedagógia szakán, szomatopedagógia szakirányon. Hiszem, hogy a gyerekek mozgásfejlődésének támogatása nagyban hozzájárul az egyéb képességeik pozitív irányba történő alakulásához.