Kőszegi Rita – gyermekfelügyelet koordinátor, csecsemő- és kisgyermeknevelő

Kőszegi Rita vagyok, 2015-ben végeztem az ELTE Tanító- és Óvóképző Karán csecsemő- és kisgyermeknevelőként. Tanulmányaim befejezése után négy évig bölcsődei kisgyermeknevelőként, 0-3 éves korú gyermekek napközbeni gondozásával, nevelésével foglalkoztam. Munkám során tapasztalatot szereztem sajátos nevelési igényű és különleges figyelmet igénylő gyermekek ellátásában, illetve számos nevelési elvet sajátíthattam el a bölcsődébe járó különböző nemzetiségű családoknak köszönhetően.

Többéves bölcsődei szakmai gyakorlatom során megtapasztaltam, hogy az első három év a gyermekek fejlődésében a legmeghatározóbb időszak, amely megalapozza későbbi életük egészét. A fejlődést a mindennapjainkban igyekszem játéktevékenységbe ágyazva segíteni, miközben szeretetteljes, támogató és nyugodt légkört teremtek a csoportban.

A Meseerdő időszakos gyermekfelügyelet csapatához 2019 novemberében csatlakoztam. 2020 júniusa óta a gyermekfelügyelet koordinátoraként látom el feladataimat, igyekezve megteremteni a bizalmon és elfogadáson alapuló, harmonikus légkört.

Tudásom bővítése érdekében időközben elvégeztem az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar gyógypedagógia szakát, szomatopedagógia szakirányon. Elengedhetetlenül fontosnak tartom a korai mozgásfejlődés kísérését, szükség szerinti támogatását, hiszen a mozgás fejlődése szoros kapcsolatban áll a fejlődés minden aspektusával.

Elérhetőség:
tel.: +36 30 262 8005
e-mail: koszegi.rita@segitokezek.com