Csillagszem – feszültségoldó, stresszkezelő zeneterápiás foglalkozás nagycsoportos óvodásoknak és alsósoknak (elsős-másodikos)

Ahhoz, hogy a gyermekek életük során boldognak és elégedettnek érezzék magukat, fontos kihívás számukra a stressz kezelése. A foglalkozások heti rendszerességgel lehetőséget kínálnak a nagycsoportos óvodásoknak és alsó tagozatos iskolásoknak (elsős-másodikos) a jó kapcsolatok kialakítására, az együttműködés megtapasztalására, elmélyítésére zenehallgatás, éneklés közben improvizatív szabad mozgással, képi megjelenítéssel Kokas Klára módszere alapján.

A zárt csoportba 2019. október 1-jéig tudtok bejelentkezni!

Foglalkozás vezető: Megyesi Renáta
Korosztály: 6-8 éves (nagycsoportos óvodások, elsős-másodikos alsó tagozatos iskolások)
Időpont: kedden 15:30-16:30

A foglalkozás kizárólag V. kerületi lakosok számára látogatható és ingyenes!

Általánosságban a módszerről:

Kokas Klára zenepedagógiai módszere Kodály Zoltán munkásságára épül. Egy komplex személyiségfejlesztő és képességfejlesztő módszer. A résztvevők mozgásai, alkotásai az önkifejezés eszközeivé válnak, melyben kifejeződnek érzelmeik, szorongásaik is.

A zenei foglalkozások gazdagítják a gyermekek érzelemvilágát, hatással vannak a testi, szellemi fejlődésükre, hozzájárul a személyiségük sokoldalú kibontakozásához.  A zene és az ének kiemelkedően fontos eszköze a zenei nevelésnek.

A foglalkozás célja a gyerekek értelmi-érzelmi fejlődésének segítése, a bennük felgyülemlett stressz oldása, a zenei képességek fejlesztése, hallásfejlesztés, emlékezőképesség és a nyelvi képességek megalapozása.

A gyerekek zenei érdeklődését énekléssel, hangszerekkel, zenehallgatással kelti fel a foglalkozásvezető. A foglalkozásokon élőzene is szól, ugyanis a dalokat furulyán, xilofonon ill. gitáron is kísérik. A zenehallgatás, mint élmény mindig aktív és komplex módon fejleszti személyiségüket. Mindezek mellett persze fejlődnek zenei képességeik: az éneklési készség, a ritmusérzék, improvizációs képesség és a hallás is. Kokas Klára megtalálta a legjobb utat képességeink kibontakoztatására, a mély kapcsolatteremtésre, a tehetségeseknek, a fogyatékkal élőknek, a hátrányos helyzetűeknek és minden zenére nyitott léleknek. Ő maga így fogalmazott: „Felfedező lettem Gyermekországban. Enyém a mese, a képzelet, a mozdulat a játék. A zenén is lebeghetek, vagy elmerülhetek benne. Átváltozom a zenéimmel, kavicsként gördülök, vízcseppként gurulok, falevélként pördülök, ez a táncom.”

Élményalapú zenehallgatás, aktív befogadás, improvizatív szabad mozgás és kreatív önkifejezés, képi megjelenítés – ezek jellemzik leginkább a foglalkozásokat.