Csillagszem – feszültségoldó, stresszkezelő zeneterápiás foglalkozás nagycsoportos óvodásoknak és alsósoknak (elsős-másodikos)

Ahhoz, hogy a gyermekek életük során boldognak és elégedettnek érezzék magukat, fontos kihívás számukra a stressz kezelése. A foglalkozások heti rendszerességgel lehetőséget kínálnak a nagycsoportos óvodásoknak és alsó tagozatos iskolásoknak (elsős-másodikos) a jó kapcsolatok kialakítására, az együttműködés megtapasztalására, elmélyítésére zenehallgatás, éneklés közben improvizatív szabad mozgással, képi megjelenítéssel Kokas Klára módszere alapján.

Foglalkozás vezető: Megyesi Renáta
Korosztály: 6-8 éves gyermekek
Időpont: kedden 17:00-18:00

Általánosságban a módszerről:

Kokas Klára zenepedagógiai módszere Kodály Zoltán munkásságára épül. Egy komplex személyiségfejlesztő és képességfejlesztő módszer. A résztvevők mozgásai, alkotásai az önkifejezés eszközeivé válnak, melyben kifejeződnek érzelmeik, szorongásaik is.

A zenei foglalkozások gazdagítják a gyermekek érzelemvilágát, hatással vannak a testi, szellemi fejlődésükre, hozzájárul a személyiségük sokoldalú kibontakozásához.  A zene és az ének kiemelkedően fontos eszköze a zenei nevelésnek.

A foglalkozás célja a gyerekek értelmi-érzelmi fejlődésének segítése, a bennük felgyülemlett stressz oldása, a zenei képességek fejlesztése, hallásfejlesztés, emlékezőképesség és a nyelvi képességek megalapozása.

A gyerekek zenei érdeklődését énekléssel, hangszerekkel, zenehallgatással kelti fel a foglalkozásvezető. A foglalkozásokon élőzene is szól, ugyanis a dalokat furulyán, xilofonon ill. gitáron is kísérik. A zenehallgatás, mint élmény mindig aktív és komplex módon fejleszti személyiségüket. Mindezek mellett persze fejlődnek zenei képességeik: az éneklési készség, a ritmusérzék, improvizációs képesség és a hallás is. Kokas Klára megtalálta a legjobb utat képességeink kibontakoztatására, a mély kapcsolatteremtésre, a tehetségeseknek, a fogyatékkal élőknek, a hátrányos helyzetűeknek és minden zenére nyitott léleknek. Ő maga így fogalmazott: „Felfedező lettem Gyermekországban. Enyém a mese, a képzelet, a mozdulat a játék. A zenén is lebeghetek, vagy elmerülhetek benne. Átváltozom a zenéimmel, kavicsként gördülök, vízcseppként gurulok, falevélként pördülök, ez a táncom.”

Élményalapú zenehallgatás, aktív befogadás, improvizatív szabad mozgás és kreatív önkifejezés, képi megjelenítés – ezek jellemzik leginkább a foglalkozásokat.

A foglalkozás kizárólag V. kerületi lakosok számára látogatható és ingyenes!

Minden foglalkozásunkhoz online bejelentkezés szükséges!

Ha még nem jártál nálunk:
Kérjük, hogy az első alkalom előtt regisztrálj be az online regisztrációs rendszeren keresztül, aktiváld regisztrációd lakcímkártyád bemutatásával recepciónkon, majd jelentkezz be az Órarendben az egyes alkalmakra is.

Ha már rendelkezel aktív regisztrációval:
Jelentkezz be hétről hétre az egyes programokra az Órarendben!