Szentgyörgyi Zita

Oligofrénpedagógia és szurdopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár vagyok. Pályámat a gyógypedagógiai főiskola gyakorló általános iskolájában kezdtem, itt értelmi fogyatékos iskolás gyermekeket tanítottam.  Ekkor kezdtem gyakorlatvezetőként is segíteni a főiskolások munkáját. Ezután egy vidéki kisvárosban értelmileg akadályozott, halmozottan sérült gyerekekből álló csoportban folytattam munkámat. Pályám elején is láttam már, hogy minden gyermek fejlődésében kulcsszerepet játszik a kommunikációs szintje, de ebben a közegben döbbentem rá igazán arra, hogy milyen nagy problémát okoz az, ha a beszéd területén komoly a lemaradás. Ennek a felismerésnek a hatására végeztem el a logopédia szakot. Ma is úgy gondolom, hogy a kisgyermekkori fejlődés egyik alappillére – a jó mozgás és a megfelelő szocializáció mellett – a kommunikáció fejlődése. E három pillér mindeggyike szükséges a közösségbe való sikeres beilleszkedéshez.

Posztgraduális képzéseken bővítettem tovább ismereteimet. A Kodolányi János Főiskolán, az inkluzív nevelés okleveles tanára képesítést szereztem meg (MA) majd ugyanitt szakvizsgáztam. Pályám leghosszabb szakaszában logopédusként dolgoztam Budapesten a 3. kerületi Szakszolgálatánál, de ezalatt is gyakran tartottam iskolaelőkészítő foglalkozásokat. A legjobban az egyáltalán nem beszélő 2-3 éves gyermekekkel szeretek dolgozni, mert hatalmas sikerélmény látni, hogy ezek a csöppségek a frissen megszerzett kommunikációs képességeik birtokában tudják felfedezni a világot.

Jelenleg az  Óbudai  Meseerdő és Mesevilág óvodákban utazó gyógypedagógusként dolgozom. Hosszú logopédiai munka után a munkahelyváltáshoz az a vágy vezetett, hogy újra a komoly lemaradást mutató gyermekek felzárkóztatásával foglalkozhassak. Feladatom a sajátos nevelési igényű, óvodás korú gyermekek integrált nevelésének elősegítése, többségi keretek között. Ennek része a segítő szakmák képviselőivel és a szülőkkel való széleskörű együttműködés is.

A Segítő Kezek csapatához 2019 őszén csatlakoztam, addigra már több régi kollégám is itt dolgozott. Feladatom először egy SNI-s, komoly beszédproblémákkal küzdő kisfiú komplex logopédiai-gyógypedagógiai terápiája volt, jelenleg pedig a Tesz-vesz Óvodában néhány középsős gyermekkel foglalkozok játékos formában. Fejlesztésük célja, hogy kiküszöbölhessük az esetlegesen előforduló későbbi tanulási vagy magatartási lemaradást.