Segítő Kezek Infokommunikációs Program

sk

Az Infokommunikációs Program azzal a céllal jött létre, hogy feltárja a modern technológiai eszközök (számítógép, okostelefon, vészjelző karperec, hordozható vérnyomásmérő) alkalmazhatóságát a 75 év feletti idősek körében, valamint elemezze az innovatív, 21. századi megoldások adaptálhatóságát a szociális alapszolgáltatások területén. A modellprogram 2015. március 1-től képezi a Segítő Kezek szakmai tevékenységének részét, amelynek keretében 15 fő V. kerületben élő idős kapott infokommunikációs eszközöket életminőségük javítása, valamint az eszközök egészségmegőrzésre, magány- és biztonságérzetre gyakorolt hatásuk felmérése és javítása érdekében. A résztvevők kiválasztására egészségi állapotra, korra és kapcsolati hálóra vonatkozó előzetes – szakmailag megalapozott – kritériumok meghatározása mellett véletlen mintavétel révén került sor. Az eszközök hatásának differenciált mérése érdekében 5 fő kapott számítógépet, állapotfelmérő és vészjelző karperecet, valamint vérnyomásmérőt, 5 fő részesült számítógépben, míg további 5 főnél állapotfelmérő és vészjelző karperec került kihelyezésre.

A Program fél éves tapasztalata mutatja, hogy az állapotfelmérő és vészjelző karperec a program legelfogadottabb eleme: a résztvevők 92% felett viselték az eszközt, biztonságérzetük egyértelműen nőtt. A számítógép- és internethasználat meglepő gyorsasággal beépült az idősek életébe. A program magányenyhítésre vonatkozó céljai teljesültek, hiszen az idősek kapcsolati hálójának mélységes és sűrűsége is jelentősen megnőtt a program során. A kapcsolattartáson túl az eszközök hatására a résztvevők napi aktivitása intenzívebbé és heterogénebbé vált, több esetben is a mentális állapot javulásáról számoltak be a szociális gondozók. A vérnyomásmérő használata, az állapotfelmérő és vészjelző karperec felől a diszpécserközpontba érkező adatok, valamint a munkatársak felé történő rendszeres visszacsatolás következtében az egészségügyi okokból bekövetkező segítő beavatkozás a korábbinál hatékonyabbá vált. A diszpécserközpont munkatársai és az idősek között harmonikus, bensőséges kapcsolat jött létre, a résztvevők igénylik a rendszeres kapcsolattartást.

Belváros-Lipótvárosban a korábbi intézményközi kapcsolatokra építve a Program során hatékonyan együttműködünk az Egyesített Szociális Intézménnyel, Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálattal és az V. kerületi Rendőrkapitánysággal. A szociális központ munkatársai a program tervezési szakaszától kezdve intenzíven segítették az idősek kiválasztását, motiválását és a riasztások hatékony kezelését. A rendőrség közreműködésével került sor a Modellprogram keretében a biztonságos internethasználattal kapcsolatos képzésre, a visszaélések és az adathalászat elkerülése érdekében. A Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat a program során teljes körű egészségügyi kivizsgálást biztosított a résztvevők számára a vérnyomásmérők optimalizálásának, valamint az egészségromlás megelőzésének hatékonyabbá tételének céljából.

Amennyiben 75 év feletti V. kerületi lakos és rendelkezik otthonában számítástechnikai eszközzel, amely kezelésének megtanulásában segítségre szorul, forduljon hozzánk bizalommal.

Jelentkezés: Nagy Zoltán ifjúsági-, és idősügyi koordinátornál
Tel.: +36 30 242 45 03
E-mail: nagy.zoltan@segitokezek.com