Infokommunikációs Program

sk

Az Infokommunikációs Program azzal a céllal jött létre, hogy feltárja a modern technológiai eszközök (számítógép, okostelefon, vészjelző karperec, hordozható vérnyomásmérő) alkalmazhatóságát a 75 év feletti idősek körében, valamint elemezze az innovatív, 21. századi megoldások adaptálhatóságát a szociális alapszolgáltatások területén. A modellprogram 2015. március 1-től képezi a Segítő Kezek szakmai tevékenységének részét, amelynek keretében 15 fő V. kerületben élő idős kapott infokommunikációs eszközöket életminőségük javítása, valamint az eszközök egészségmegőrzésre, magány- és biztonságérzetre gyakorolt hatásuk felmérése és javítása érdekében. A résztvevők kiválasztására egészségi állapotra, korra és kapcsolati hálóra vonatkozó előzetes – szakmailag megalapozott – kritériumok meghatározása mellett véletlen mintavétel révén került sor. Az eszközök hatásának differenciált mérése érdekében 5 fő kapott számítógépet, állapotfelmérő és vészjelző karperecet, valamint vérnyomásmérőt, 5 fő részesült számítógépben, míg további 5 főnél állapotfelmérő és vészjelző karperec került kihelyezésre.

Belváros-Lipótvárosban a korábbi intézményközi kapcsolatokra építve a Program során hatékonyan együttműködünk az Egyesített Szociális Intézménnyel, Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálattal és az V. kerületi Rendőrkapitánysággal. A szociális központ munkatársai a program tervezési szakaszától kezdve intenzíven segítették az idősek kiválasztását, motiválását és a riasztások hatékony kezelését. A rendőrség közreműködésével került sor a Modellprogram keretében a biztonságos internethasználattal kapcsolatos képzésre, a visszaélések és az adathalászat elkerülése érdekében. A Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat a program során teljes körű egészségügyi kivizsgálást biztosított a résztvevők számára a vérnyomásmérők optimalizálásának, valamint az egészségromlás megelőzésének hatékonyabbá tételének céljából.

Amennyiben 75 év feletti V. kerületi lakos és rendelkezik otthonában számítástechnikai eszközzel, amely kezelésének megtanulásában segítségre szorul, forduljon hozzánk bizalommal. Igénybe vehetik az infokommunikációs diszpécserek segítségét, akik az ön saját lakásában segítenek a digitális tájékozódás elsajátításában.

A Segítő Kezek Kft. szolgáltatásai az önkormányzat önként vállalt feladatai körében az V. kerületben lakó „szépkorúak” számára térítésmentesen vehetők igénybe.

Jelentkezés: Fige Gergely, idősügyi szakmai vezető
Telefon: 06-30-466-9931
Email: fige.gergely@segitokezek.com