Segítő Kezek Infokommunikációs Modellprogram (2015)

sk

Az Infokommunikációs Modellprogram az EGÉSZSÉG-BIZTONSÁG-MAGÁNY ENYHÍTÉSE pillérekre épül az idősek életminőségének javítása érdekében; kiemelt célja, hogy az idősek a lehető leghosszabb ideig tudjanak a saját, megszokott környezetükben maradni. Emellett további célkitűzés a gondozó női családtag gyermek-, illetve munkavállalásának elősegítése az idős családtag gondozásából adódó terhek csökkentése révén.

Az új modellprogram a mai kor igényeinek megfelelően egy innovatív, három pillérű infokommunikációs fejlesztéscsomagból áll:

  • Vészjelző, segélyhívó karperec
  • Internet: Skype és egyéb internet nyújtotta lehetőségek
  • Okostelefon

2015. június 1-jén a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium együttműködési megállapodást kötött az Infokommunikációs Modellprogram lebonyolítása érdekében közreműködő településekkel. A július közepéig kiválasztott 45 fő 75 év feletti idősek közül egy hónap leforgása alatt, a nyári kánikulában 9 főt szállítottak STROKE gyanújával kórházba, így sajnos ők mégsem tudtak résztvenni a Modellprogramban, helyükre további időseket kellett kiválasztanunk. Ez a sajnálatos adat is mutatja, hogy a Modellprogram által megfogalmazott egyik fontos célkitűzésre, az egészségromlás előrejelzésére és megakadályozására nagy szükség mutatkozik a célcsoport körében, melyet a hirtelen állapotromlást is mérő, vészjelző karperec használatával tudunk elősegíteni.

Az infokommunikációs fejlesztés a rendőrség, az egészségügyi alapellátás és a szociális alapszolgáltatások közötti interdiszciplináris együttműködés eredményeként az idősek ellen elkövetett négy leggyakoribb élet-, illetve vagyon ellenes bűncselekmények megelőzésére, biztonságérzetük elősegítésére is hatékony választ ad.

A Segítő Kezek Infokommunikációs Modellprogram lebonyolítása során nagymértékben támaszkodunk a közfoglalkoztatás nyújtotta lehetőségekre. Az érintett településeken 15 fő (12 fő szociális vagy humán jellegű végzettséggel rendelkező, valamint 3 fő informatikus) számára kínálunk munkalehetőséget az értékteremtő közfoglalkoztatás keretében; akik munkájuk során helyi szinten működő diszpécserközpontokban, SKYPE-on keresztül tartanak kapcsolatot a Modellprogramban résztvevő idősekkel, ezzel is elősegítve magányuk enyhítését.

A Modellprogram harmadik humánerőforrása a közösségi szolgálat. A résztvevő időseket a közösségi szolgálat keretében önkéntes diákok fogják megtanítani az Infokommunikációs eszközök használatára. Ezzel az elemmel a Modellprogram elősegít az intergenerációs együttműködést, a modern számítástechnikai eszközök használatával hidat képezve a kamasz és az idős generáció között.

A résztvevő idősek lekérdezése mellett egy országos reprezentatív felmérés is része az Infokommunikációs Modellprogramnak, amely keretében választ kaphatunk arra, hogy a Magyarországon élő 75 év feletti idősek rendszeresen használnák-e otthonukban a kipróbált infokommunikációs eszközöket.