Aktuális
Hozzászólás

Korai fejlesztő játék – mozgással a fejlődésért

ficankolo

A játékos, komplex fejlesztő foglalkozás célja, hogy a Budapest V. kerületében élő 1 -3 éves korú kisgyermekeknek, a lehető legkorábbi életszakaszban, szakszerű, magas színvonalú és térítésmentes fejlődést biztosítsunk. A foglalkozásokra minden V. kerületi érdeklődő családot szeretettel várunk, akik úgy érzik, hogy gyermekük harmonikus fejlődése érdekében szakember segítségére van szükségük.

Elsőrendű feladatunk, hogy a gyermek életkori sajátosságait figyelembe véve, meglévő készségeire, képességeire támaszkodva, játékos helyzetben fejlesszük mozgását, kézügyességét, figyelmét, kommunikációját, gondolkodását, önállóságát. Nagy hangsúlyt helyezünk a kitartás, az együttműködési készség, a kommunikáció kialakítására is.

A foglalkozások heti rendszerességgel, egyéni és/vagy kiscsoportos formában, a szülő aktív közreműködésével zajlanak, és rendszeres tanácsadással zárulnak. Megbeszéljük és megmutatjuk, mit, miért és hogyan csinálunk, hogy az otthoni tevékenységekhez, játékokhoz mintát nyújtsunk. Az életkornak és a fejlettségi szintnek megfelelő játékeszközök kiválasztásával ezt a folyamatot megerősítjük. Segítséget tudunk nyújtani az otthoni napirend, és a szokásrend lehetőségekhez képest legideálisabb kialakításához, hogy az a gyermek fejlettségéhez, életkori sajátosságaihoz, szükségleteihez igazodhasson.

A korai életkorban megkezdhető preventív játékos fejlesztő foglalkozások szükségességének indokai:

A legreálisabb célok, a legtudatosabb tervezések mellett a gyermekfejlődésében esetleg bizonytalanságok tapasztalhatók, vagy a különböző struktúrák egymásra gyakorolt kölcsönhatása tévesen fejlődik.  A hibás fejlődés során rosszul rögzülnek vagy ki is maradnak egyes fejlődési területek, esetleg épp az alapfunkciók alakulása, fejlődése válik egyenetlenné. Mindez a későbbi tanulási folyamatban hiányként jelentkezik.

Az egyes fejlődési területek egymással nagyon szoros kölcsönhatásban vannak, és a készségek, képességek alakulását más területeken is befolyásolhatják. Például a koordinált mozgás, forgás, vagy éppen a kúszó mozgás megtanulásának, begyakorlásának hiányossága az iskoláskorban követelményként felmerülő olvasás, írás készségszintű elsajátításában mutathat komoly nehézséget. A figyelem képességének kialakulatlansága vagy a gyenge, rövid ideig tartó koncentráció, negatív irányba befolyásolja a gondolkodás alakulását épp intellektus esetében is.

Az óvodapedagógusok és tanítók visszajelzései alapján megállapítható tény, hogy a gyermekek egy része képességei ellenére sem éri el a kívánt és várható eredményt. Az érdeklődés és a motiváció gyengesége, a spontán tanulás lehetőségét is gátolja, nehezíti. A gyermek fejlettségi szintjéhez képest kialakult iskolai kudarc mindig egy későn felismert, jelentőségében alábecsült károsodás következménye, ami: fokozott vagy éppen gátolt mozgásigényben, motiválatlanságban, fáradékonyságban, figyelemzavarban, vagy magatartászavarban mutatkozik meg, esetleg halmozott formában is. Ezek a szélsőséges viselkedési formák a szakemberek számára minden esetben egy korábbi fejlődési szakasz hiányosságait jelzik, és nagyon komoly figyelmet, kivizsgálást érdemelnek.

Mindezen problémák és fejlődési gátak kiküszöbölhetők a korai életszakaszban történő preventív fejlesztő játékos foglalkozásokkal, mozgásos tevékenységekkel.

Szeretettel várja a szülőket Kárpáti Katalin gyógypedagógus bemutatkozó óráin.

A bemutató foglalkozásokra előzetes bejelentkezés szükséges: poich.magdolna@segitokezek.com
+36 30 727 7883

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.